Duurzaamheid

img-block1
Crown

Duurzaamheidskader

Door onze rijke historie en grote zorg voor specerijen voelen wij de noodzaak om bij te dragen aan een blijvende duurzaamheid. Onze visie is samengevat in ons duurzaamheidskader, dat specifieke en meetbare doelen stelt met betrekking tot gemeenschapsvorming, de mens en de natuur.

img-block2

Toegewijd aan de mens

Onze mensen, boeren en externe partners in de gehele supply chain zijn van onmisbare waarde voor ons als bedrijf. Het opbouwen en onderhouden van relaties met deze belanghebbenden staat centraal in onze geschiedenis op het gebied van specerijen. Door onze aanwezigheid in origine is het mogelijk om samen met onze lokale partners te streven naar verbeterde levensomstandigheden, een veilige werkplek en het beschikbaar stellen van onderwijs. Wij erkennen de internationale verdragen zoals die zijn geformuleerd door de International Labour Organisation (ILO).

Toegewijd aan lokale gemeenschappen

Het behouden en verbeteren van onze steun aan lokale gemeenschappen is onderdeel van onze verantwoordelijkheid als bedrijf. Wij streven naar het opbouwen van een duurzame samenwerking waarbij we altijd staan voor gelijke kansen en diversiteit op het gebied van geslacht en religie.

img-block3
img-block4

Toegewijd aan de natuur

Voor onze business zijn wij afhankelijk van de beschikbaarheid van natuurlijke grondstoffen. Verantwoordelijk en duurzaam verwerven van onze producten is daarom van cruciaal belang, zowel met betrekking tot de mens als de natuur. Wij zijn van mening dat natuurbehoud, biodiversiteit en duurzaamheid een integraal onderdeel moeten zijn van onze bedrijfsvoering om een echte impact op het gebied van duurzaamheid te maken.